ÇİN VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ GENİŞLİYOR
Ulusal Enerji Yatırım Kuruluşu, "Türkiye'deki Çinli İşletmelerin Sürdürülebilir Kalkınma Uygulamaları Raporu" ile Çin ve Türkiye'deki düşünce kuruluşları arasındaki iş birliğine ilişkin “Yeşil Enerji ve Enerji Endüstrisinin Geliştirilmesinde İşbirliğinin Güçlendirilmesi - "Bir Kuşak, Bir Yol" Bağlamında Ulusal Enerji Yatırımlarının Türkiye'deki Projeleri Örneği” raporlarını yayınladı.
cin-ve-turkiye-arasindaki-is-birligi-genisliyor
  • 882
  • 23.12.2022 12:07:29

"Türkiye'deki Çinli İşletmelerin Sürdürülebilir Kalkınma Uygulamaları Raporu", "Sıfır Karbon Değerlerinden Öğrenelim, Çin - Türkiye işbirliğini devam edelim" temalı bir rapor. Bu rapor "Birlikte Yaşayalım - Birbirimizi Tamamlayalım", "Birlikte İnşa Edelim - Birbirimize Yardım Edelim", "Birlikte Entegrasyon - İnsanların Kalplerini Birleştirelim" ve “Birlikte Algılayalım - Zamanla Gelişelim” olmak üzere dört bölümden oluşuyor.

Yeni Bir Dostluk Sayfası

Söz konusu rapor, iki ülkenin işletmeleri ve halkları arasında yeni bir dostluk sayfasını açmak amacıyla, Ulusal Enerji Yatırım Kuruluşu, Çin Elektrik Enerjisi İnşaatı, Çin Enerji İnşaatı, Çin Kimya, Çin Demiryolu Araçları Şirketi ve Çin Ulusal Makine Sanayi Şirketi gibi, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma kavramını uygulayan ve kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getiren Çinli işletmelerin tipik örneklerini ve bunların olumlu etkilerini ortaya koyuyor.

"Birlikte Yaşayalım - Birbirimizi Tamamlayalım" başlıklı bölümde Adıyaman'ın 10.835 MW'lık yere monte fotovoltaik projesinin yeni "Yeşil Enerji + Ekoloji + Geçim Kaynağı" modelinin yanı sıra Türkiye'nin Kazan Doğal Alkali ve Kombine Enerji Santrali Projesi ile Türkiye'nin Antalya Atık Enerji Santrali yenileme projesinin karbon emisyonu uygulamaları sergileniyor. Aynı zamanda bu bölüm, Çinli şirketlerin ileri teknolojilerle sıfır karbonlu bir geleceği ve yeşil emisyonları teşvik etmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için pratik adımlar attığını gösteriyor.

"Birlikte İnşa Edelim - Birbirimize Yardım Edelim" başlıklı bölümde, Çinli işletmelerin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına kademeli ve derinlemesine katılmak ve yerel toplumun ilerlemesine katkıda bulunmak için pratik eylemlerini gösteren, Türkiye'deki Çinli işletmeler tarafından yatırım yapılan ve inşa edilen bir dizi yüksek kaliteli proje anlatılıyor.

"Birlikte Entegrasyon - İnsanların Kalplerini Birleştirelim" başlıklı bölümde, Çinli işletmelerin her zaman uluslararası sözleşmelere ve yerel yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya uyduğu, yerel dini inançlara ve geleneklere saygı gösterdiği ve kamu refahı ve hayırseverlik konusundaki hevesleriyle Çin ve Türkiye arasındaki dostluğun inşasına katkıda bulunduğu belirtiliyor.

"Birlikte Algılayalım - Zamanla Gelişelim" başlıklı bölümde ise, Çinli işletmelerin güvenlik yönetimi, uyumluluk işlemi, insan kaynakları eğitimi ve bilimsel ve standartlaştırılmış tedarik zinciri yönetim modeli açısından aldıkları pratik önlemler tanıtılıyor. Raporda Çinli şirketlerin özellikle insanlığa odaklanma ve bilgiye ve yeteneğe saygı duyma olmak üzere yönetim felsefesi vurgulanıyor. Bunun yanı sıra yeteneklerin teşvik edilmesi için bir mekanizma sağlamak, eğitim modellerini yenilemek, çalışan değerlerinin gerçekleştirilmesini teşvik etmek, yerel istihdamı aktif olarak desteklemek gibi pratik önlemlerle Çinli şirketlerin insani özeni ortaya konuluyor.

İki Ülke Arasında Yeni Geleceğin Yolu

Çin ve Türkiye'deki düşünce kuruluşları arasındaki iş birliğine ilişkin rapor olan “Yeşil Enerji ve Enerji Endüstrisinin Geliştirilmesinde İşbirliğinin Güçlendirilmesi - "Bir Kuşak, Bir Yol" Bağlamında Ulusal Enerji Yatırımlarının Türkiye'deki Projeleri Örneği” ise Çin - Türkiye iş birliğine ilişkin ilk sektör raporu. Yeşil enerji alanında uluslararası işbirliği beklentilerine odaklanan rapor, Zhejiang Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi’nden Çevre - Akdeniz Çalışmaları Enstitüsü ve Türkiye'deki İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından derlendi. Rapor, “Türkiye'deki Çinli Enerji Şirketlerinin Mevcut Gelişimi”, “Türkiye'nin Enerji ve Elektrik Enerjisi Endüstrisinin Mevcut Durumu”, "Yeşil Enerji ve Elektrik Endüstrisinin Geliştirilmesinde Çin - Türkiye İşbirliğinin Fırsatları ve Zorlukları" ve "Politika Önerileri" olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Raporda Türk endüstrisindeki durumun derinlemesine bir analizi sunulurken, hem Çin hem de Türkiye açısından gelecek enerji inşa etmenin yolu araştırılıyor.